Back to top

Sprzedaż żwiru do wzmacniania gruntu

Kupisz u nas żwir o różnej grubości. Kruszywo wykorzystywane jest do budowy dróg. Jest też powszechnie używane jako składnik mas bitumicznych. Powstaje z niego beton o różnym przeznaczeniu. Klienci kupują żwir, ponieważ wykorzystują go w budownictwie, jednak równie popularne jest używanie go do wypełniania ścieżek oraz innych przydomowych obszarów.

Nasze kruszywa wyróżniają się wysoką jakością. Osiągamy ją dzięki wykorzystywaniu najlepszych technologii rozsiewania oraz rozdrabniania. Materiał uzyskujemy podczas prac rozbiórkowych w Lublinie. Zebrany gruz poddajemy obróbce i oczyszczeniu. Dzięki temu nadaje się do ponownego użycia. Recykling kruszywa to najlepszy sposób na ekonomiczne wykorzystanie istniejących surowców.

 

Dostępne frakcje: żwir 2-8,  żwir 8-16, żwir 16-32

 

Zastosowanie:

  • produkcja różnych rodzajów betonu
  • wykonanie podbudowy i nasypu
  • umocnienie gruntu
  • element dekoracyjny w ogrodnictwie
  • produkty galanteryjne i prefabrykaty budowlane
  • wyrób masywnych elementów betonowych