Back to top

Referencje

Dostarczamy piasek do firmy Górażdże Beton, oddział Lublin

"... firma P.W. Stachyra Stanisław Stachyra dostarcza do naszego Zakładu w Lublinie piasek ..."

Lublin, 2017

Prace rozbiórkowe dla firmy JP CONTRACTING pl Sp. z o.o.

"... rozbiórka budynku łóżkowego w ramach Inwestycji „Rozbudowa i Modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" ..."

Lublin, 2017

Budowa dróg dojazdowych i parkingów dla firmy "Profit"

"Firma P.W. "STACHYRA" ... była wykonawcą robót drogowych "..." polegających na budowie dróg dojazdowych I parkingów na osiedlu domów ..."

Kraśnik, 2016

Podwykonawca na budowie hali spożywczej w Elizówce

SKANSKA S.A. zaświadcza, że firma P. W.”STACHYRA” Stanisław Stachyra była naszym podwykonawcą na budowach na Terenie Rynku Elizówka

Elizówka, 2014

Dostarczyliśmy piasek dla wytwórni CEMEX.

Cemex Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Betonu Towarowego w Lublinie zaświadcza, że firma P.W. Stachyra Stanisław Stachyra była dostawcą piasku dla naszej wytwórni.

Lublin, 2015

Wykonaliśmy roboty budowlane polegające na remoncie poboczy i dróg

" ... roboty budowlane przy użyciu kruszywa drogowego dolomitowego, polegające na remoncie poboczy i powierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Niemce ..."

Niemce, 2014

Rozbiórka budynków murowancyh

"... zadanie polegające na wykonaniu rozbiórki czterech budynków chlewni murowanych ..."

Lublin, 2014

Wykop otwarty oraz wykop w ściance z grodzic stalowych

"... wykop otwarty oraz wykop w ściance z grodzic stalowych 2-ch kondygnacji podziemnych do poziomu płyty fundamentowej wraz z uformowaniem dna wykopu ..."

Warszawa, 2012

Dostawa kruszywa budowlanego dla Urzędu Miejskiego w Bełżycach

" ... firma Stanisław Stachyra wykonała dostawy (zakup, transport, rozładunek) kruszywa łamanego we wskazane przez zamawiającego miejsce ..."

Bełżyce, 2008